Někdy se stane, že po delší zimní přestávce nelze motor protočit. Spouštěcí páka je tuhá. Zkouší-li se větší silou, ani se nehne. Odmontuje-li se hlava motoru, zjistíte, že válec je uvnitř úplně rezavý a že rez uvěznil píst tak napevno ve válci, že jím nelze ani pohnout.

Ukázka

V tomto článku můžeme být svědky případu, že válec byl tak značně zrezivělý, že nepomohlo ani odmočení v petroleji, ani mechanické uvolňování. Píst bylo nutno rozbít násilím sekáčkem na střepy, kusy vytahovat ven, pokud nespadly do klikové komory, a válec demontovat. Pak teprve bylo možno motor rozpůlit, kliku vyjmout a znovu ji vystředit, klikovou komoru pečlivě vyprat a vyměnit hlavní ložiska. Poté opět smontovat dohromady, válec vybrousit a namontovat nový píst a kroužky.

Co je příčinou zrezivělého válce?

Vlhkost ovzduší a paliva a odstavení studeného motoru. Pamatujme si zásadu: Motor vozidla, který odstavujeme na delší dobu, musí být dostatečně teplý. Prohřeje se delší jízdou, pak se zavře přívod paliva do karburátoru a motor se nechá běžet tak dlouho, než se zásoba paliva z karburátoru úplně vyčerpá. Zavře se plyn, aby šoupátko bylo bezpečně dole, a neškodí, když se utěsní i výfukové tlumiče. Pak lze stroj odstavit. Jestliže se nedbá těchto zásad, nemůže se voda obsažená ve vzduchu ve formě vodní páry u neprohřátého motoru odpařit, kondenzuje uvnitř válce a napadá jej rzí. Zůstane-li navíc volné spojení prostoru válce s ovzduším, např. je-li píst v horní úvrati a je pootevřeno šoupátko karburátoru, může vlhkost ze vzduchu touto cestou procházet až do klikové komory a do válce pod pístem. Za několik měsíců pak válec tak zkoroduje, že pístem nelze ani pohnout.

Ochrana válce

Nejbezpečnější ochranou proti zrezivění válce při odstavení vozidla je nakonzervování motoru. Dělá se to velice jednoduše a účinně. Stačí k tomu trochu konzervačního oleje a jednoduchá pístová pumpička (injekční stříkačka), do které se jedním zdvihem nabere konzervační olej a druhým se opět vystříkne, a to do teplého a běžícího motoru. Olej se tam vpraví tlumičem sání po vyjmutí čistící vložky, a to při současném přidávání plynu nebo při plném otevření karburátoru. Motor musí mít přitom dosti velký počet otáček (ne však zase tak velký, aby se motor poškodil), aby ještě chvíli běžel při současném vstřikování dávky konzervačního oleje.

Motor obvykle za této operace zhasne, protože se svíčka velmi zaolejuje. To však nevadí, na jaře se vyčistí. Nikdy se nevyjímá ven z motoru, aby nebyl volný otvor do válce! Motor při konzervování značně kouří. Je to známka, že je dobře nakonzervován. Výhoda je v tom, že se nakonzervuje nejen válec s pístem, ale i celé klikové ústrojí a jeho hlavní i ojniční ložiska. Doporučujeme tento jednoduchý způsob konzervace.

Dopřejme motorkám klidný zimní spánek, ať zase na jaře skvěle slouží. Snad se bude článek někomu hodit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *